”Stillheten i Guds frid är min.”

Ja, den är min!

Varför skulle jag låta någonting störa den?

Om jag glömmer säger jag bara: ”stillheten i Guds frid är min”.

Jag lever – jag drömmer inte – jag lever.
Kristus i mig lever i sanning.
Kristus i dig lever i sanning.

en stillhet som inte kan störas
en omsorg som inte kan skadas
en djup bestående njutning
en vila så fullkomlig att den aldrig kan brytas.

Vägen till frid är ett sätt att vara i frid.

Vägen till frid för mig är att läsa, praktisera och leva budskapet i EKIM.

”Du som har sökt och funnit litenhet, minns detta: varje beslut du tar härstammar från det du tror att du är, och representerar det värde du sätter på dig själv. Tro att det lilla kan göra dig nöjd, och genom att begränsa dig själv kommer du inte att vara tillfreds. För din funktion är inte liten, och det är endast genom att finna din funktion och fullgöra den som du kan undkomma litenheten.” T 15.III.3:3-5