”Hur kan illusionen tillfredsställa Guds Son?

Drömmen som från början är en mardröm och övergår i en lycklig dröm och slutligen övergår i sanningen när jag vaknar upp.

Frestelsen som gör att jag till en början följer egots röst, först kanske utan att veta om det och så går det upp för mig att det enda för mig är att följa Guds Röst, den Helige Andes Röst.

Jag lämnar helvetet för att alltid vara i Himlen.

Jag lämnar rädslan för att alltid vara i kärleken.

Kristus i mig och i dig är den Tanke som bor i Guds Sinne och som hjälper mig med allt detta. Han är länken som gör att jag förblir ett med Gud. Hoppet bor i Honom och Han är den Helige Andes hem. Han är friden i mitt heliga sinnes Himmel.

När förlåtelsen vilar över världen och friden har kommit återstår endast Kristi ansikte. Låt oss pröva detta i stället för alla krig, attacker och allt annat som visar sig inte funka.

Endast ljuset finns i oss och endast kärleken lyser över oss. Ingen som har allt skulle väl söka efter begränsningar – så hur skulle illusionen kunna tillfredsställa Guds Son?