”Det är Kristi sanna seende jag skall använda idag.”

Kristus är en länk till Gud och den Helige Andes hem.

Jag söker och finner Kristi ansikte i allting idag.

Mitt mål är att uppnå och bevara tillståndet av frid och ingenting annat.