”Jag skall inte använda kroppens ögon idag.”

Med dem har jag lärt mig att döma och bedöma.

Med dem har jag lärt mig att sätta gränser,

vilket kanske är bra i den här världen.

Nu lär jag mig att se allting på ett annat sätt.

Jag lär mig att jag alltid har ett val.

Jag lär mig att inte döma, bedöma eller sätta gränser.