”Mitt seende riktas mot Kristi ansikte.”

Ingenting finns förutom Din helige Son.

Jag väljer i förväg att se oskuldens ansikte.

Vi ser oskuld när vi väljer att se den.

Jag ser inte en kropp
jag är inte en kropp
ändå ser jag Kristi ansikte i dig
ty Han bor i mig fast inte i min kropp
det är liv
du är min spegel
vi är ett i Kristus.