”Låt alla ting vara exakt så som de är.”

Är någon verkligen helt nöjd med allting i sitt liv?

Försöker vi inte gå in med våra egon och ändra på saker och ting vi inte gillar?

Vi ändrar på illusionen och det är väl inget fel på det. Bara vi vet att det är bara illusionen vi ändrar på. Jag föredrar att göra det med varsamhet, empati och tålamod.

Kursen lär oss att inte fokusera på misstaget, på smärtan, på pinan – på illusionen.

Som det står i Bönens Sång 2.I.3:3-5

”Se inga fel. Gör dem inte verkliga. Välj det kärleksfulla och förlåt synden genom att i stället för den se Kristi ansikte.”

Se på ett annat sätt.

”Mitt hjärta slår i Guds frid.”