”Mitt heliga Själv bor i dig, Guds Son.”

Du är Guds Son.
Jag är Guds Son.
Vi är alla Guds Son.

Alla visar mig vägen till Gud.

För många år sedan, i början på 90-talet, när jag andades Frigörande Andning för första gången här uppe på Fjällbo där vi nu bor, så stod Jesus framför mig under nästan hela sessionen som tog ca 1 timma. Han upprepade orden ”Stå upp för mänskligheten” hela tiden.

Jag förstod att hans budskap var att i oss alla bor vårt heliga Själv och vi ser det i varandra om vi väljer att se det. Så enkelt och lätt att fatta och att följa om bara den lilla villigheten finns.

”Guds Vilja är din frälsning. Skulle Han inte ha givit dig medlen att finna den? Om Han vill att du skall ha den, måste Han ha gjort det möjligt och lätt att få den. Dina bröder finns överallt. Du behöver inte söka efter frälsningen. Varje minut och varje sekund ger dig ett tillfälle att rädda dig själv.” T 9.VII.1:1-6

Varje möte, såväl fysiskt som i tanken är ett fantastiskt tillfälle för mig att praktisera att mitt heliga Själv bor i dig, Guds Son.