”Jag är omsluten av Guds Kärlek.”

Jag tittar på orden,
jag känner på dem,
jag tar in dem,
så stora, så varma, så sanna.

Jag brukar börja min meditation med att slappna av i kroppen på tre utandningar,
säga orden ”jag är omslutan av Guds Kärlek på alla sidor”,
och öppna mig för det eviga rena ljuset.

Guds frid innfinner sig,
och den vill jag dela ed dig.