”Låt mig minnas att det inte finns någon synd.”
Vilken härlig bön; Låt mig ……..

Låt mig föra in förnuftet i egots tankesystem.

Förnuftet ser igenom misstag, och talar om för mig att det jag trodde var verkligt inte är det.

Låt mig minnas min broder utan de blockeringar jag har hittat på och tycks se med min kropps ögon.

Förnuftet ser en helig relation för vad den är; ett gemensamt sinnestillstånd där båda med glädje lämnar misstagen för att få dem rättade, så att båda lyckligt kan bli helade som en.

”Kärleken vill bli känd, fullständigt förstådd och delad. Den har inga hemligheter; ingenting som den vill hålla för sig själv och gömma.” T 20.VI.2:5-6

Låt mig vila i Gud.