”Låt mig minnas att mitt mål är Gud.”
Låt mig minnas det som är värt att minnas och låt mig glömma allt annat.

Jag ger med glädje upp allt som står i vägen för att jag skall minnas Gud, Han finns i mitt minne.

Allting handlar om att komma ihåg rätt saker, att inte belasta sitt minne med onödiga ting.

Låt mig minnas att jag är ett med Gud
vad mitt syfte är
att mitt mål är Gud
att det inte finns någon synd
att Gud skapade mig.