”Låt varje röst utom Guds vara stilla i mig.”
Stillheten och tystnaden är Guds gåva till mig.

Jag tackar Honom för den och känner hur lyckan och friden sprider sig.

”Detta lugna centrum, där du inte gör någonting, kommer att stanna kvar hos dig, och skänka dig vila mitt under varje brådskande göromål som du sänds ut på.” T 18.VII.8:3

Jag lär mig att dra mig tillbaka och låta Honom visa vägen.

Jag lär mig att mina ord är de den Helige Ande väljer åt mig.

Jag lär mig att mina egna ord har ingenting att säga.