”Låt mig inte se mig själv som begränsad.”
I ljuset, i heligheten, i kärleken.

Hur ser jag på min broder?

Ser jag ljuset i honom, ser jag heligheten i honom, ser jag kärleken i honom?

Eller har jag projicerat olika begränsningar på honom?

Så ofta jag dömer, jämför och tycker om min broder och om mig själv.

Så som jag ser honom (min broder) ser jag mig själv.

Jag kan välja hur jag varseblir. Jag kan välja att se ljuset, heligheten, kärleken.

Min ”jobb” är att vakta på mina tankar och be om att jag inte ska se mig själv och min broder som begränsad.

”Ingen kan se igenom en mur, men jag kan gå runt den. Var uppmärksam på skärvorna av rädsla i ditt sinne för annars kommer du inte kunna be mig att göra det.” T 29.II.7:3-4