”Det som lider är inte del av mig.”
Visst är användningen av ord intressant.

Separationen används ofta i EKIM, för det mesta separationen från Gud och något vi inte vill ha.

Ibland också separationen mellan mig och egot och då vill vi verkligen ha separationen.

”Detta är ett avgörande skede i den här kursen, för här måste separationen mellan dig och egot göras fullständig.” T 22.II.6:1

För att inse att jag inte kan lida behöver jag separera mig från egot och från kroppen. Inse att jag är inte en kropp, inse att jag är som Gud skapade mig – fri att älska och rädda världen från alla mina dömanden.

Jag har en vän som nyss har opererat bort en cansersvulst på halsen. I många år har hon varit mycket nere och lidit en hel del. För ett par månader sedan förändrades hon totalt. Hon kunde överlämna sig fullständigt åt Gud och känner ingen oro över någonting. Hon accepterar det som händer och är fullständigt lugn och glad.