”Att älska sin Fader är att älska Hans Son.”
”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.” Matteus 22:37

”Du skall älska din nästa som dig själv.” Matteus 22:39

Jag gillar dessa bibelcitat.

Vad är det som hindrar mig från att älska utan gräns?

Jag vet inte alltid.

Låt mig vara öppen för varje liten smula hat, irritation, arrogans osv som finns i mig gentemot min broder och gentemot mig själv.

Jag måste förstå att allt detta finns i mitt sinne och inte utanför innan jag kan bli av med det; och jag måste bli av med det innan jag kan varsebli världen så som den verkligen är.

”Jag är ansvarig för det jag ser.
Jag väljer de känslor jag upplever,
och jag bestämmer det mål jag vill uppnå.
Och allt som tycks hända mig ber jag om
och får som jag har bett.” T 21.II.2:3-5