”Idag skall jag inte döma någonting som sker.”
Egot kan inte överleva utan att döma och läggs följaktligen åt sidan.

Jag vet inte tillräckligt för att kunna döma. Och om jag är riktigt ärlig så är det så!

Jag kan inte döma. Jag önskar att mitt dömande görs ogjort. Jag vill inte döma.

Som det står i T 20.VIII.1:5-6: ”Sant seende skulle inte vara nödvändigt om du inte hade gjort upphov till dömande. Önska nu att det helt och hållet görs ogjort, och det kommer att ske.”

Jag behöver inte bekymra mig över hur det skall ske, jag behöver bara be om det och välkomna det. Den Helige Ande kommer att fixa det åt mig.