”Den här dagen tillhör Gud. Den är min gåva till Honom.”
Följ Hans ljus, och se världen som Han ser den.

Jag kommer till Dig Gud med ett helt öppet sinne och förlitar mig på att Du vet vad jag vill ha och behöver.

Glimtvis ser jag världen som Gud ser den. Jag vill inte döma men gör det ändå.

Jag ber från djupet av mitt hjärta: ”mer än allting vill jag se, se Kristus i min broder, se alla utan synd, se på ett annat sätt”.

Det Gud vill för mig tillhör alla och är vars och ens rätt.

”Tänk ett ögonblick på just detta; du kan se den helighet Gud gav Sin Son. Och aldrig behöver du tro att det finns någonting annat för dig att se.” T 20.VIII.11:3-4