”Jag råder över mitt sinne, som jag ensam måste råda över.”
Ingenting kan skada mig om jag inte ger det makten att skada mig.

Frälsningens hemlighet är att jag gör bara detta mot mig själv. Det är jag som bestämmer. Jag kan när som helst återta makten över mitt sinne.

Det finns två vägledare – egot och den Helige Ande. Jag bestämmer vilken jag vill följa – rädsla eller kärlek. När det framställs så här tycks det vara så enkelt. Vem vill följa rädslans röst?

Min erfarenhet är att det är ett hårt arbete som pågår hela tiden, att träna sinnet i att tänka rätt, följa rätt vägledare, rensa och rena mina tankar.

Precis som det Johan och jag gör just nu. Vi röjer och rensar bland våra svart vinbärsbuskar. Vi klipper ur, bygger nytt stöd, ger ny näring. Allting behöver rensas, annars växer det igen och göms och försvinner. Rensas – renas – ses med rätt seende, med Kristi seende.