”Gud i sin barmhärtighet vill att jag skall räddas.”
Ett talesätt jag har lärt mig är:

”En del straffar Gud med det samma.”

”Detta har jag fått för mina synder skull.”

Så galet, så meningslöst!

Det ligger inte någon som helst sanning i dessa ord. Ge upp dessa dåraktiga tankar! Försök inte att få Guds Son att anpassa sig till detta vansinne.

Jag behöver bara komma ihåg att min Faders Vilja för mig är enbart lycka, för att upptäcka att enbart lycka har kommit till mig..

När jag sitter i min stol i Guds famn kommer något över mig. Vad är det?

Något sköljer över mig. En otrolig värme, en otrolig lycka och glädje. Jag släpper det jag har för händer och bara tar emot. Det är en lycka så stor men ack så svår att beskriva. Det är en glimt av evigheten som bär mig i allt.