”Fader, i dag är jag Din Son igen.”
Tack Fader, jag ser fram emot Himmelriket.

En ny dag

så ren och fin

låt dess renhet stanna i mig

låt mig sprida dess skinande ljus.

Tack att få dela den med Gud och Guds Son

Guds Son som jag ser i min man och som återspeglas i mig

Tack att få dela den med hela Guds Skapelse.