”Gud har inte fördömt mig. Inte jag heller.”
Jag är din Son, jag är en del av Dig och Du av mig.

Gud i mig, jag i Gud. Så sa Per Mases på Berget i Rättvik.

Han sa också ”Lär känna dig själv, var dig själv, glöm bort dig själv”.

Idag åker jag till Granhedsgården där Nätverket för EKIM har sommarsamling med Robert Perry från ”A Circle of Atonement”. Han tar upp kapitlet ”De två världarna” Y 18.IX.

Ett underbart kapitel om hur vi ombeds att föra mörkret till ljus och skulden till helighet.

”Denna värld av ljus, denna cirkel av klarhet är den verkliga världen, där skulden möter förlåtelsen.”

”Här är den nya varseblivningen, där allt lyser och strålar av oskuld, tvättat i förlåtelsens vatten och renat från varje ond tanke som du har lagt på den.”

Jag är tillbaka på söndag kväll.

Jag sänder Guds välsignelse till dig.