”Detta är det heliga ögonblicket i min befrielse.”
Jag är fri. Jag är inte en kropp.

Jag måste ge upp rädslan för befrielsen och acceptera Soningen för min egen del.

Jag får inte blanda ihop synd och misstag. Synd och skuld finns inte, begreppen är inte verkliga, det är ett misstag att tro det.

Jag rättar egots övertygelse om att begreppen skulle vara verkliga. Det är Soningen.