”Mitt hem väntar på mig. Jag skall skynda mig dit.”
Mitt hem hos Gud väntar på mig.

Mitt hem är här, Gud är här, Himlen är här.

Jag finner det i stillheten, när jag öppnar mitt hjärta för kärleken.

Jag ser att jag har ungefär samma rädslor som jag alltid har haft. Skillnaden är att jag lär mig mer och mer att gå bortom dem. Jag ser att de bara är en tunn slöja som döljer ljuset. EKIM:s budskap hjälper mig att släppa egots grepp om mig mer och mer och till slut skall jag avsäga mig det helt och hållet. Allting går snabbare.

Sanningen ligger bortom mina rädslor. Det handlar om att våga och att komma ihåg att följa den Helige Andes Röst i allting. Att fatta tag om Jesus Kristus hand och gå tillsammans med honom vägen fram.