”Gud är min Fader, och Hans Son älskar Honom.”
I stillheten finner jag Guds frid.

I stillheten är förlåtelsen nödvändig.

Vi föds alla på nytt varje dag. Jag lämnar plats för friden och den skall komma.

Jag lämnar plats åt Gud och jag skall finna mig själv fylld av frid.

Guds Vilja är att vi alla skall inse att vi är ett som Hans Son.

Jesus Kristus har gått före oss som en storebror. Han har avsagt sig sitt ego och det är vad vi måste göra också. Sanningen i oss ligger bortom egot.

Jesus Kristus ber oss att fatta hans hand och gå tillsammans med honom hem till Gud.