”Gud är min Fader, och Han älskar mig.”
Jag vet att det är så men glömmer det ack så ofta.

Jag går in och tar en bit av Himlen och gör om den på mitt sätt. Enligt mina ”gamla inlärda och invanda” premisser.

Det är bara mina egna tankar som kan skada mig.

Jag lämnar tillbaka det jag tog från Himlen. Jag lämnar tillbaka det jag ser med kroppens ögon och som inte finns. Jag tar bort slöjan från ljuset och ser att ljuset finns där. Här möts vi i förlåtelsens sken och kommer ihåg att Gud är vår Fader och att Han älskar oss.