”Gud är mitt liv. Jag har inget annat liv än Hans.”
Jesus, var en människa som vi kan identifiera med Kristus.

Jesus blev vad vi alla måsta vara. Stå upp med honom och lär dig att se Kristi ansikte i alla dina bröder och kom ihåg Gud.

Se det falska utan att acceptera det och kom ihåg vad sanningen är.