”Det kan bara vara min egen tacksamhet som jag förtjänar.”
Tack för EKIM, där jag hämtar min kraft.

Tack för att jag lär mig att skilja på vad som är sant och vad som är falskt.

Tack för att jag lär mig att Gud skapade mig som del av Sig.

Tack för friden och kärleken jag känner i mitt hjärta och för att Gud vill att det är där jag skall vara.