”Allt är lektioner som Gud vill att jag skall lära mig.”
Jag är inte en kropp;

är en tanke, en lektion som jag gör om och om igen. Den är svår för mig att greppa fullt ut.

Jag försöker tömma mig på alla tankar jag har om min kropp.

Jag försöker befria mig från dem, glömma dem för att nå Guds frihet.

Och det är bara att fortsätta!