”Jag känner Guds Kärlek i mig nu.”
Vem är det som reflekterar? Vem är det som tänker? Vem är det som skriver?

Manuskriptet är redan skrivet. Allting på Jorden är en film. Vi spelar alla med i denna film i våra olika roller.

Vi värnar om våra revir, stora eller små. Alla, precis alla gör det. En del kallar sig goda och tycker att andra är onda och dem skall vi skydda oss emot.

Men allting pågår i egots värld, i illusionens värld.

EKIM säger ”Den här kursen stannar inom egots ram, där den behövs.”

Så svaret på mina frågor blir att det är mitt ego som reflekterar, tänker och skriver. Jag behöver bli vän med mitt ego för att kunna överge det.

När jag är fullständigt tom kan jag fullständigt ta in:

”Guds Kärlek är det som skapade mig.
Guds Kärlek är allt jag är.
Kärlek förkunnade att jag är Hans Son.
Guds Kärlek i mig gör mig fri.”