”Guds frid lyser i mig nu.”
I stillheten finner jag Guds frid.

Jag låter mig inte dras med i mina bröders tal om allt som kan hända. Jag studerar inte misstaget utan bortser ifrån det.

Jag accepterar Soningen för min egen del och den hjälper mig att rätta min varseblivning, att acceptera allting som det är, att se Kristus i alla mina bröder antingen de talar om jordens skönhet eller dess förfall. Det är egentligen samma sak, en annans människas bild som de vill dela med sig.

De som söker kontrovers kommer att finna den.

De som söker klarläggande kommer att finna det.