”Guds Namn är mitt arv.”
Jag är fri i Gud och ett med Honom.

Mitt sinne behöver frälsning. Mitt sinne behöver komma ihåg att Sonskapet är frälsning. Och Sonskapet är mitt Själv. Jag är Guds Son i sanning.

Det är denna insikt jag behöver dela med alla mina bröder som är ett med mig i Gud. Det är inte alltid så lätt att dela det i ord. Många förstår inte vad jag säger. Men det finns andra sätt att dela.

”Tillåt ingen ofruktsam tanke att passera obemärkt.”

Klandra inte, döm inte, identifiera dig inte med egot. Se på tanken, se att den bara är en illusion och släpp den.

Se att dörren till Guds rike står alltid öppen. Där vid Guds altare väntar Kristus på att få återupprätta Sig Själv i dig.

Kristus i mig är mycket stilla. Jag behöver vara mycket stilla för att upptäcka Honom. Jag låter Kristus leda mig. Han är mina ögon, mina öron, mina fötter, mina händer och min tunga. Han vet vart jag ska och Han leder mig varsamt dit. Han hjälper mig att se Kristus i dig i alla och i allt jag ser på, tänker på.