”Jag åkallar Guds Namn och mitt eget.”
Guds Namn är min befrielse från varje tanke på ondska och synd, eftersom det är mitt eget såväl som Hans.

Så snart en tanke jag inte vill ha dyker upp så gör jag mig av med den. EKIM säger ”tillåt ingen ofruktbar tanke att passera obemärkt.” Jag tittar på den, jag gömmer den inte genom att inte låtsas om den. Jag vågar möta den och sedan släppa den.

Allt sker för det bästa. Allt är lektioner som jag skall lära mig av. Jag skall lära mig att möta allt med ett öppet sinne, förlåtande och kärleksfullt och utan rädsla då jag vet att jag är i Guds trygga händer. Jag glömmer inte att jag är en mirakelarbetare.