”Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.”
Jag är inte en kropp. Jag är fri. För jag är fortfarande som Gud skapade mig.

Repetitionen börjar idag.

I natt vaknade jag halv 2 av att en bil med blåljus på stod i korsningen vid bron till Hallstavik – Trästabron. Jag gick ut i vårt vardagsrum där vi kan se bron och där höll två stora fordon på med något. De hade skarpa och höga ljus på. Jag kunde inte somna förrän deras arbete var avslutat vid 4-tiden. Jag vet inte vad som hänt, bara att jag skulle be för alla dem som var inblandade på något sätt.

Idag läser jag i inledningen till repetionen ”tillåt ingen ofruktbar tanke passera obemärkt”. Funderar på vad det kan betyda och ser att meningen passar så bra in på mitt agerande i natt. Först blev jag rädd och tänkte alla möjliga rädda tankar men kom så ihåg min funktion här på jorden – att ha tillit till mina bröder och att sända kärleksfulla och välsignande och fridfulla tankar till dem.