”Det finns ingen annan frid än Guds frid.”
Sök inte längre!

Jag är glad och tacksam att det är så!

Friden är den bro som vi alla kommer att gå över för att lämna den här världen bakom oss.

Men den börjar i den här världen, den finns i oss alla. Vi måste bara lära oss att se allting på ett annat sätt – med förlåtande, kärleksfulla och accepterande ögon.

”Är det inte omöjligt att frid inte skulle råda här?”

Jag slutar att döma och litar till Guds Ord. Detta är det val jag måste göra för att få frid. Och jag känner att jag måste göra det hela tiden till dess jag ser att allting, precis allting återspeglar Guds frid i mitt sinne – det heliga ögonblicket.