”Jag är inte en kropp, jag är fri.”
Jag hör Rösten som Gud har givit mig, och det är endast Den Som mitt sinne lyder.

Min kropp är neutral, den kan bara användas av sinnet för att tjäna egot eller den Helige Ande. Det är inte kroppen som tjänar, det är sinnet.

Min kropp är ett kommunikationsmedel, bara det, inget annat.

Bibeln säger att Ordet (eller tanken) blev kött. Men det är omöjligt enligt EKIM.

Men tanke är ju kommunikation och till kommunikation kan kroppen användas.