”Endast mitt fördömande skadar mig.”
Endast min egen förlåtelse gör mig fri.

Förlåtelse är en illusion, den sista illusionen.

Ibland ser jag livet som en spiral och när jag har förlåtit fullt ut så går jag ut ur spiralen, jag går helt och fullt upp i Gud, i alltet, i ettheten, i evigheten.

När jag har förlåtit fullt ut ser jag Kristi ansikte överallt i allting och i alla. Kristi ansikte som är förlåtelsens symbol.

Fördöm inte, förlåt, iaktta, betrakta, förbise, se bortom.

Följ den Helige Andes undervisning, Han ser Kristi ansikte och Han lär mig att se detsamma. Det finns en bro mellan denna världen och den verkliga världen. Den Helige Ande är den bron.

Kan du föreställa dig hur vackra alla är som du förlåter?