”Jag har en funktion som Gud vill att jag skall fylla.”

Förlåtelsen representerar min funktion på jorden.

I den här världen – på jorden – behöver jag förlåta. Jag behöver tvätta mina tankar rena från allt dömande och allt tyckande som jag trodde var borta för länge sedan.

Jag ser att jag tar det oskrivna bladet och fyller det med mina egna ord i stället för med Guds Ord.

I Himlen finns ingenting att förlåta. Där är allt fullkomligt, helt och rent och skapat i Kärlek, för evigt Kärlek som utsträcks i det oändliga.