”Jag känner Guds Kärlek i mig nu.”

Glöm den här världen, glöm den här kursen, och kom med helt tomma händer till din Gud.

Jag hade en gång en chef som sa till mig i alla lägen: ”Du kan detta, ta ett tomt papper och börja där.”

Det är den bästa lärdom jag fått, att tömma mig och börja därifrån – från ett oskrivet blad.

Och nu vet jag att det är Gud och Guds Kärlek i mig som fyller det oskrivna bladet i alla lägen.

Det finns ingenting att vara rädd för, Han skall tala om för mig vad jag skall säga och vad jag skall göra.

Att känna igen Gud är att känna igen sig själv.

”Fader, vi känner inte vägen till Dig. Men vi har kallat och Du har svarat oss. Vi kommer inte att blanda oss i. Frälsningens vägar är inte våra, för de tillhör Dig. Och det är till Dig vi vänder oss för att söka efter dem. Våra händer är öppna för att ta emot Dina gåvor. Vi har inga tankar som vi inte tänker tillsammans med Dig, och omhuldar inga övertygelser om vad vi är, eller Vem Som skapade oss. Det är Din väg vi vill finna och följa. Och vi ber endast om Din Vilja, som också är vår, skall ske i oss och i världen, så att den blir en del av Himlen nu.” Amen