”Världens frälsning beror på mig.”

som kan förlåta, detta är min funktion här.

Jag lär mig att vakna upp ur drömmen, att inte tycka, döma, analysera, kontrollera – utan stanna upp, ta ett steg tillbaka, känna in och låta den Helige Ande leda mig.

Hur vet jag att det är den Helige Ande som leder mig? Och inte mitt luriga, smarta ego som så ofta vill vara och verka andlig.

En dag skall allt mitt högmod försvinna och jag skall bara fullgöra den funktion som Gud har givit mig.

”Jag är här enbart för att vara sant hjälpsam.

Jag är här för att företräda Honom som har sänt mig.

Jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga

eller göra, för Han Som har sänt mig kommer att leda mig.

Jag är nöjd med att vara varhelst Han önskar,

då vet jag att Han går där tillsammans med mig.

Jag kommer att helas då jag låter Honom lära mig att hela.”