”Guds Namn är mitt arv.”

Ord är symboler för allting i våra små världar.

Jag hörde en man säga i går att hans son inte trodde på Gud. Ordet Gud som är en symbol i hans liv för något.

Jag har aldrig träffat eller hört talas om någon som inte tror på något. Och allting är förenat i detta något som är allt och inget.

Ord är så förknippade med inlärning och tolkning att det kanske är bäst att vara ordlös.

Fri från tolkning, fri från dömande.

FRI.