”Jag skall vara stilla ett ögonblick och återvända hem.”

Hem till Gud.

Barnet i mig hittar sitt hem

sitt hem som är hos Gud i Himlen.

Barnet i mig besöker Gud, min Fader

och för med sig ett heligt ljus

att sprida till alla på jorden.

Barnet i mig vill göra denna utflykt varje dag

för att få styrka och balans i tillvaron på jorden

för att kunna återspegla Guds Närvaro och frid.

Den Helige Ande ber mig vara varsam och beskyddande

mot detta lilla barn i mig – som är mitt sanna jag.

Jag älskar barn, de är så levande!