”Jag har tillit till mina bröder som är ett med mig.”

Hjälp mig att komma ihåg att ändra fokus när jag går in i mina kontrollerande principer.

Så lätt det är att reagera med irritation när någon vill tala om hur liten de känner sig. När de vill bli bekräftade och få beröm hela tiden. Då känner jag att jag inte orkar höra på det örat.

Jag glömmer att allting är antingen kärlek eller ett rop på kärlek. Jag går in och dömer och bedömer och dessutom argumenterar jag. Så väl inövade dessa principer är.

Hjälp mig Helige Ande att ge upp alla mina kontrollerande principer, att gå bortom alla ord, bortom allt försvar, bortom alla hinder för kärleken.

Hjälp mig att ändra fokus och komma ihåg att det är ett rop på kärlek. Vad kan jag göra annat än ändra fokus, se på ett annat sätt. Sök efter oskuld, ingenting annat, acceptera min broder.

”Du kommer aldrig att veta att du är medskapare med Gud förrän du lär dig att din broder är medskapare med dig.”