”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också.”

”Genom nåden lever jag. Genom nåden blir jag befriad.”

”Det finns ingen grymhet i Gud och ingen i mig.”

Tillståndet av nåd är mitt naturliga tillstånd och det är när jag är med Gud.

Här finns ingen anspänning, ingen stress, ingen rädsla – bara lycka och glädje.