”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

”Det finns ett enda liv, och det delar jag med Gud.”

”Din nåd har givits till mig. Jag gör anspråk på den nu.”

Att det ska vara så svårt att till fullo förstå detta och leva efter det.

Jag har dessa budskap hela tiden i mitt sinne men ändå så halkar jag in i mitt egos tvivel och rädslor och inte minst dess besserwissermentalitet.

Jag tackar Gud för att Du alltid finns hos mig och för den Helige Ande som alltid är beredd att hjälpa mig i alla lägen. Och Jesus Kristus som min storebror som gått före mig och visat och visar vägen. Denna Treenighet är det som bär upp mig.