”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

”Det finns ingen död. Guds Son är fri.”

”Nu är vi ett med Honom Som är vår Källa.”

Allting jag har lärt mig är meningslöst. Jag har fullt upp med att göra allting ogjort. Med att glömma vad jag har lärt mig och att bara komma ihåg Gud.

Min inlärning slutar när jag har förstått allt som kärleken inte är.