”Gud är endast Kärlek och därför är jag det också.”

”Ge mig din välsignelse, helige Guds Son.”

”Jag är som Gud skapade mig.”

Den lilla tanken jag har som är avskild och separat och som tror att den kan allt, har kontroll över allt – det är den jag behöver ge till den Helige Ande för rättelse.

Jag vill inte vara åtskild, jag vill se att jag är ett med allting. Jag vill se att jag ser mig själv överallt som kärlekens budbärare som förlåter och helar och kommer ihåg Gud.