”Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.”

”Jag ger de mirakler jag har tagit emot.”

”Jag är hemma. Rädslan är en främling här.”

Är jag beredd att följa den Helige Ande genom en skenbar skräck och lita på att Han inte skall överge mig och lämna mig i skräckens värld?

Det är bara mitt ego som vill skrämma mig och få mig att gå i attack och försvar i stället för att tvätta rädslan i förlåtelsens vatten och rena den från mina rädda ord och tankar.

De mirakler jag ger idag är att jag ser förbi den värld jag gjort och ser ljuset och Kristus i den verkliga världen. Jag är hemma hos Gud, här ser jag att Gud är bara Kärlek och det är vi också.