Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.

Allt är ett eko av Rösten för Gud.

Makten att besluta är min egen.

Det är inte så mycket att fundera över.

Det är bara så helt enkelt.

Jag tar in orden i mitt sinne och tackar Gud för dem!