”Genom nåden lever jag, genom nåden blir jag befriad.”

Fader vår gör våra steg stadiga.

Låt våra tvivel tystna och våra sinnen bli stilla och tala till oss.

Vi har inga ord att ge till Dig.

Vi vill endast lyssna till Ditt ord och göra det till vårt.

Led oss när vi övar så som en fader leder ett litet barn på en väg som han inte förstår.

Ändå följer han med, säker på att han är trygg eftersom hans fader visar honom vägen.

På så sätt för vi våra övningar till Dig.

Och om vi snavar kommer Du att hjälpa oss upp.

Om vi glömmer vägen, litar vi på att Du alltid kommer ihåg den.

Vi går vilse, men Du kommer inte att glömma att kalla oss tillbaka.

Påskynda nu våra steg, så att vi kan vandra säkrare och snabbare till Dig.

Och vi accepterar det ord Du erbjuder oss för att ena våra övningar,

så vi repeterar tankarna som Du har givit oss.

Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.

Dessa ord har jag satt upp på min vägg och jag tycker de passar så bra idag.