”Låt inte mitt sinne förneka Guds Tankar.”

Gud, jag är din tjänarinna. Mitt sinne har lagt förnekandet åt sidan, och accepterar Din Tanke som mitt arv.

Jag vet i mitt sinne att bara sanningen är sann.

Och ändå radas så många slöjor upp framför mig och vill få mig att tveka, att bli rädd, att attackera och försvara mig mot alla orättvisor i världen – som alla bara är illusioner.

”Bit inte i äpplet”, förneka inte Guds Tanke, den finns bortom alla dessa ”hemska saker” som pågår i ”låtsasvärlden”.