”Nu är vi ett med Honom som är vår Källa.”

NU ropar Gud på mig.

I tystnaden hör jag Hans rop.

Jag svarar genom att låta glädjen sjunka djupt in i mig.

Jag svarar genom att öppna mitt hjärta för allt.

Jag svarar genom att minnas vem vi är i Kristus.

Jag lär mig att minnas NU, bara NU.

Jag har lärt mig att i minnet lagra det förgångna och har tyckt att ju mer jag kommer ihåg dess bättre.

Miraklet hjälper mig att se att det förgångna är borta, och det som är borta har inga verkningar.

Den Helige Ande hjälper mig att minnas NU, oberoende av tiden,

Den Helige Ande lär mig att leva NU.